Obchodní společnost AARON shop s.r.o. byla nucena s ohledem na ekonomické problémy nezávislé na vůli jejího vedení ukončit svou činnost. Všem dosavadním zákazníkům děkujeme za přízeň.

Nacházíte se zde:   DIGIOBCHOD | Nákup na splátkyNákup na splátky

Při zvolení platby na splátky budete po dokončení objednávky přesměrováni na stránky splátkové společnosti, kde vyplníte žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru. Následně budete kontaktování o výsledku posouzení. Pak si to ještě stále budete moci rozmyslet.

HOME CREDIT

Princip platby
Všeobecné podmínky
Produkty
Ochrana osobních údajů
Pojištění výdajů

Home Credit
 

CETELEM

Princip platby
Doklady
Pojistění úvěru
Nejoblíbenější typy úvěrů

Cetelem
 


HOME CREDIT - nákup na splátky přes internet!

Vážení zákazníci, nyní můžete nakupovat na splátky bez nutnosti navštívit naši prodejnu. Platba Home Credit umožňuje zákazníkům získat od společnosti Home Credit a.s. online půjčku na zakoupené zboží.

PRINCIP PLATBY

Obecně

Zákazník si objednané zboží vloží do košíku, pak dále pokračuje do pokladny. Úplně nakonec si zvolí jako způsob doručení poštovní zásilkou nebo autopostem a způsob platby Home Credit. Po potvrzení objednávky je přesměrován na stránky Home Creditu, kde už má předvyplněnou žádost o úvěr. Může si zde vybrat ze široké nabídky různých druhů úvěrů. Po odsouhlasení smluvních podmínek a vyplnění požadovaných osobních údajů (jméno, rodné číslo, příjem, vzdělání, atd.) je zákazníkovi okamžitě sdělen výsledek, zda mu bude úvěr poskytnut či nikoliv. Nakonec je zákazník přesměrován zpět na obchod.

Podrobný postup

 1. Klient si vybere na stránkách internetového obchodu (IO) zboží/službu a z alternativ úhrady si vybere úhradu prostřednictvím spotřebitelského úvěru od společnosti Home Credit a.s. (HC).
 2. Vyplní žádost o poskytnutí úvěru a tuto žádost odešle k posouzení.
 3. O výsledku posouzení žádosti o úvěr je informován klient (on-line i e-mailem) a zároveň IO (e-mailem).
 4. V případě schválení je klientovi současně zaslána Úvěrová smlouva s úvěrovými podmínkami ve formátu pdf a Manuál zákazníka elektronickou poštou přímo z HC.
 5. a) Klient si dle Manuálu zákazníka Úvěrovou smlouvu s úvěrovými podmínkami vytiskne 2x.
  b) V případě, že si klient nemůže schválenou smlouvu z nějakého důvodu vytisknout sám, informuje o této skutečnosti HC na adrese schvalovani@homecredit.cz. Klient zašle na tuto e-mailovou adresu žádost o vytištění smlouvy (včetně přiloženého pdf souboru), HC smlouvu i s úvěrovými podmínkami vytiskne a zašle klientovi poštou na adresu uvedenou v úvěrové smlouvě.
 6. Klient dle obdržených instrukcí zkontroluje vytištěné údaje a podepíše obě dvě smlouvy vlevo dole v kolonce Podpis klienta a zašle na adresu HC spolu:
  • s kopií občanského průkazu,
  • s kopií druhého dokladu totožnosti uvedeného ve smlouvě,
  • u úvěru nad 30 000 Kč - potvrzení o výši příjmu.
 7. HC porovná údaje ve smlouvě se zaslanými kopiemi dokladů totožnosti:
  • jméno a příjmení,
  • adresa trvalého bydliště,
  • čísla dokladů totožnosti,
  • zda jsou ke smlouvě přiloženy úvěrové podmínky (popř. Potvrzení o výši příjmu),
  • zda je podepsána smlouva a podpis zákazníka na smlouvě se podobá podpisu v kopii OP.
 8. V případě, že v kontrolovaných údajích nevzniknou žádné nesrovnalosti, zástupce HC úvěrovou smlouvu podepíše v kolonce Podpis zmocněného zástupce společnosti. (V případě, že vzniknou na smlouvě jakékoli nesrovnalosti, budou tyto řešeny přímo s klientem.)
 9. HC zašle doporučeně jedno vyhotovení podepsané smlouvy klientovi.
 10. HC ihned po ověření dokumentů zaslaných klientem a po kontrole smlouvy odesílá e-mailem informaci IO, že smlouva je v pořádku a je možné klientovi zaslat zboží/poskytnout službu. Seznam takto zpracovaných smluv bude zasílán v elektronické podobě a bude již obsahovat číslo smlouvy, jméno a příjmení klienta.

Samozřejmě můžete navštívit naši prodejnu osobně a úvěr vyřídit za asistence Našich úvěrových specialistů.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Spotřebitelský úvěr

 • je jednorázový úvěr, který umožní nakupovat bez potřebné hotovosti cokoli. A to při minimální administrativě a s minimální časovou ztrátou.

co je třeba k rychlému uzavření smlouvy

 • dva doklady totožnosti  (zejména platný řidičský průkaz, platný cestovní pas, rodný list či platný zbrojní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, nebo platební kartu). Občané ČR vždy občanský průkaz

výhody spotřebitelského úvěru

 • jednoduchost a rychlost uzavření Úvěrové smlouvy přímo přes Internet
 • velká variabilita úvěrových produktů
 • ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem
 • stejná výše splátky po celou dobu trvání úvěru

délka a výše úvěru

 • zákazník si může vybrat délku splácení a to od 6 do 48 měsíců
 • výše úvěru se pohybuje standardně od 3 000,- Kč
 • pro nákup zboží do  30 000,- Kč u nás  stačí pouze dva doklady (např. platný řidičský průkaz, platný cestovní pas, rodný list či platný zbrojní průkaz). Občané ČR vždy občanský průkaz.
 • pro nákup zboží nad 30 000,-Kč může být vyžádáno doložení zdroje příjmu (např. potvrzení o výši příjmu u zaměstnanců, důchodový výměr u důchodců a daňové přiznání u podnikatelů).

zákazník, který může žádat o poskytnutí úvěru

 • zletilá fyzická osoba se stálým příjmem

PRODUKTY:

"Fajn24"
- první splátka za 2 měsíce
- platba v hotovosti 5% z ceny zboží
- splátka ve výši 5% z ceny zboží
- splátky 24 měsíců
- RPSN:23,9 %
* RPSN 23,9%, roční úroková sazba 21,41%, celková částka splatná spotřebitelem 36000 Kč: při prodejní ceně 30000 Kč, výši úvěru 28500 Kč, akontaci 1500 Kč, výši splátky 1500 Kč, počtu splátek 24, lhůtě splatnosti 14.8.2014 (při  poskytnutí úvěru 14.7.2012,  první splátce 14.9.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.10.2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.
 
"1/10"
- platba v hotovosti 10% z ceny zboží
- splátka ve výši 10% z ceny zboží
- splátky 10 měsíců
- navýšení 10%

- RPSN:26,3%
* RPSN 26,3%, roční úroková sazba 23,28%, celková částka splatná spotřebitelem 30000 Kč: při prodejní ceně 30000 Kč, výši úvěru 27000 Kč, akontaci 3000 Kč, výši splátky 3000 Kč, počtu splátek 10, lhůtě splatnosti 14.4.2013 (při  poskytnutí úvěru 14.6.2012,  první splátce 14.7.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.8.2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

"1% měsíčně"
- platba v hotovosti od 0% ceny zboží
- splátky 11-25 měsíců
- navýšení 1% měsíčně

- RPSN:23,6-24%
* RPSN 23,9%, roční úroková sazba 21,42%, celková částka splatná spotřebitelem 36000 Kč: při výši úvěru 30000 Kč, výši splátky 1800 Kč, počtu splátek 20, lhůtě splatnosti 14.2.2014 (při  poskytnutí úvěru 14.6.2012, první splátce 14.7.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.8.2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

"Klasik"
- platba v hotovosti od 0%
- splátky 6-48 měsíců
- navýšení si zvolíte výběrem konkrétní varianty

- RPSN:31,9-58%
* RPSN 39,8%, roční úroková sazba 33,47%, celková částka splatná spotřebitelem 44910 Kč: při výši úvěru 30000 Kč, výši splátky 1497 Kč, počtu splátek 30, lhůtě splatnosti 14.12.2014 (při  poskytnutí úvěru 14.6.2012, první splátce 14.7.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.8.2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

"Nízké splátky iLONG"
- platba v hotovosti od 0%
- splátky 11-72 měsíců
- navýšení si zvolíte výběrem konkrétní varianty

- RPSN:22,0-50,3%
* RPSN 32,0%, roční úroková sazba 27,74%, celková částka splatná spotřebitelem 44712 Kč: při výši úvěru 30000 Kč, výši splátky 1242 Kč, počtu splátek 36, lhůtě splatnosti 14.6.2015 (při  poskytnutí úvěru 14.6.2012, první splátce 14.7.2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v měsíci počínaje 14.8.2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud zákazník zvolí úhradu ceny objednaného zboží/služeb spotřebitelským úvěrem, zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté firmě AARON za účelem uzavření kupní smlouvy smlouvy mohou být zpracovávány i společností Home Credit a.s., Moravské nám. č. 249/8, 602 00 Brno pro účely vyplnění formuláře žádosti o úvěr případně dalších souvisejících dokumentů na www stránkách společnosti Home Credit a.s.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ

Klient si volí jednu z níže uvedených variant pojištění:

1) Balíček PLUS

3,08 % z pravidelné měsíční splátky úvěru bez pojištění

Pojištění pracovní neschopnosti - pracovní neschopnost vzniklá následkem nemoci nebo úrazu, delší než 60 dnů
Pojištění invalidity - invalidita 3. stupně přiznaná pro nemoc nebo úraz
Pojištění smrti následkem úrazu

Tento soubor pojištění je určen pro "zaměstnance" a OSVČ ("podnikatel").

Základní podmínkou pro vstup do pojištění je, že klient:

 • dosahuje věku 18 let a nepřekročí věk 60 let
 • je osobou bez zdravotních potíží, není v pravidelné lékařské péči nebo pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného onemocnění
 • není v pracovní neschopnosti a nebyl také v uplynulých 12 měsících před sjednáním smlouvy o úvěru v pracovní neschopnosti delší 30 bezprostředně po sobě následujících kalendářních dnů
 • nepožádal o přiznání invalidního důchodu nebo není účastníkem řízení o přiznání invalidity jakéhokoli stupně, nebyl mu přiznán starobní nebo invalidní důchod pro jakýkoli stupeň
 • byl seznámen a souhlasí s pojistnou smlouvou a ZPP-PV-Ú

2) Balíček PREMIUM

6,48 % z pravidelné měsíční splátky úvěru bez pojištění

Pojištění ztráty příjmu - ztráta příjmu, ke které nedojde z vůle či vinou pojištěného
Pojištění pracovní neschopnosti - pracovní neschopnost vzniklá následkem nemoci nebo úrazu, delší než 60 dnů
Pojištění invalidity - invalidita 3. stupně přiznaná pro nemoc nebo úraz
Pojištění smrti následkem úrazu

Tento soubor pojištění je určen jen pro klienty "zaměstnance" i OSVČ („podnikatel“).

Základní podmínkou pro vstup do pojištění je, že klient splnil podmínky pro vstup do pojištění souboru A a navíc:

 • je zaměstnán na dobu neurčitou a není ve zkušební době, nebo vykonává bez přerušení samostatnou výdělečnou činnost
 • nepodal výpověď z pracovního poměru nebo mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nezrušil okamžitě pracovní poměr a ani mu nebyl okamžitě zrušen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele, není podle svého vědomí zařazen mezi zaměstnance, se kterými by mohl být v následujících 12 měsících rozvázán pracovní poměr ze strany zaměstnavatele z důvodů organizačních změn a snižování počtu zaměstnanců ve smyslu platných právních předpisů a nevede se zaměstnavatelem jednání o skončení pracovní poměru dohodou
 • byl bez přerušení zaměstnán v předchozích 12 měsících před sjednáním smlouvy o úvěr, nebo po tuto dobu vykonával samostatnou výdělečnou činnost.

3) Balíček STANDARD

1,90 % z pravidelné měsíční splátky úvěru bez pojištění

Pojištění invalidity následkem úrazu – plný invalidní důchod přiznaný pro úraz
Pojištění smrti následkem úrazu

Podmínkou pro vstup do pojištění je, že klient:

 • dosahuje věku 18 let a nepřekročí věk 65 let

Pojistné plnění

Pojištění Pojistná částka Omezení plnění
Pojištění pracovní neschopnosti pravidelná měsíční splátka úvěru max. 12 splátek
Pojištění invalidity zůstatek dluhu bez omezení
Pojištění smrti následkem úrazu zůstatek dluhu bez omezení
Pojištění ztráty příjmu pravidelná měsíční splátka úvěru max. 12 splátek

Limit celkového pojistného plnění ze všech uplatněných pojistných událostí u jednoho pojištěného je 300 000,- Kč.
 

CETELEM - nákup na splátky přes internet

Vážení zákazníci, nyní můžete nakupovat na splátky bez nutnosti navštívit naši prodejnu. Platba Cetelem umožňuje zákazníkům získat od společnosti Cetelem ČR a.s. online půjčku na zakoupené zboží.

PRINCIP PLATBY

Zákazník si objednané zboží vloží do košíku, pak dále pokračuje do pokladny. Úplně nakonec si zvolí jako způsob doručení poštovní zásilkou a způsob platby Cetelem. Po potvrzení objednávky je přesměrován na vyplnění on-line žádosti o úvěr Cetelem. Zde si vybere "typ úvěru" a případnou kalkulaci splátek, která mu vyhovuje. Zvolí "pokračovat" a dostane se k vyplnění žádosti:

 • v tomto kroku je důležité, aby jméno a dodací adresa žadatele byly shodné s údaji vyplněnými v objednávce

Žádost odešle a po jejím posouzení obdrží informační e-mail:

 • je-li žádost schválena, obdrží e-mail obsahující informace ke schválenému úvěru a zároveň odkaz, kde vytiskne svoji schválenou smlouvu + souhlas se zpracováním osobních údajů
 • není-li žádost schválena, bude taktéž informován emailem

V případě schválení zákazník vytiskne:

 • 2x žádost o poskytnutí úvěru
 • 1x souhlas se zpracováním osobních údajů

Vytištěné formuláře podepíše a společně s oboustrannou kopií 2 platných dokladů totožnosti - občanský průkaz (povinný), řidičský průkaz, cestovní pas, platební karta, průkaz pojištěnce,...(dle vlastního výběru) - zašle na adresu: Tomáš Kůs - Aaron, Ječná 32, Praha 2, 120 00

Nemá-li zákazník možnost tisku těchto formulářů, tak nás může kontaktovat na 296 206 502. Po domluvě mu budou smlouvy zaslány k podpisu poštou.

Podmínkou pro získání úvěru je věk od 18 let a pravidelný zdroj příjmů.

DOKLADY (je třeba zaslat s podepsanou smlouvou)

Pro úvěr do 80.000 Kč (včetně)

 1. Kopie platného dokladu totožnosti
 2. Kopie druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P
 3. Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.

Pro úvěr nad 80.000 Kč

 1. Kopie platného dokladu totožnosti
 2. Kopie druhého podpůrného dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz nebo průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P
 3. Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu
 4. Doklad pro ověření adresy bydliště (žadatel dokládá pouze tehdy, pokud uvádí jinou adresu bydliště, než je na kopii dokladu o bankovním účtu):
  Doklad o zaplacení nájmu nebo doklad o zaplacení SIPO nebo faktura za plyn, elektřinu nebo vyúčtování telekomunikačních poplatků nebo výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí;
  (doklad nesmí být starší než dva měsíce);
 5. Doklad pro ověření příjmu:
  Osoba výdělečně činná:
  Potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem);
  Důchodce:
  Potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenka prokazující pobírání důchodu;
  (doklad nesmí být starší než jeden měsíc).

POJISTĚTE SI ÚVĚR

Podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru se zavazujete tento úvěr pravidelně splácet. Může se však stát, že vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná událost a vy se dostanete do situace, kdy nebudete moci dodržet své závazky. Pro tyto případy vám nabízíme výhodné pojištění.

Výhody sjednaného pojištění:

 • jistota v nepříznivých životních situacích,
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání,
 • bez lékařských prohlídek a speciálních formulářů,
 • minimálně 3 pojištění za cenu jednoho,
 • součást měsíční splátky úvěru.

Pojištění si můžete sjednat společně s žádostí o úvěr. Částka k úhradě pojištění bude zahrnuta v měsíční splátce úvěru.

 

Typy pojištění

 • Soubor STANDARD: 3,34 % z měsíční splátky úvěru, pro případ pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí

 • Soubor PREMIUM: 6,99 % z měsíční splátky úvěru, pro případ ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, úmrtí

 

Co k žádosti o poskytnutí úvěru musíte předložit

 • 1× podepsané Prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti se Žádostí/Smlouvou o poskytnutí úvěru

 • 2× podepsaná Žádost/Smlouva o poskytnutí úvěru, případně podepsaná i Vaším partnerem, žádáte-li o úvěr nad 50 000 Kč a uvádíte v Žádosti partnera

 • doklady potřebné pro vyřízení úvěru

NEJOBLÍBENĚJŠÍ TYPY ÚVĚRŮ

Desetina (104)
Ihned zaplatíte pouze 10 % z ceny zboží/služby a poté splácíte 10 měsíčních splátek ve výši 10 % z ceny zboží/služby.

 • výše úvěru:         3 000 – 80 000 Kč

 • přímá platba:         10 % z ceny zboží/služby

 • délka splácení:         10 měsíců

 • měsíční splátka     10 % z ceny zboží/služby

Příklad:

 • cena zboží/služby:        10 000 Kč

 • přímá platba:            1 000 Kč

 • výše úvěru:            9 000 Kč

 • počet měsíčních splátek:    10

 • měsíční splátka:        1 000 Kč

 • celkem zaplatíte:        10 000 Kč

 • roční úroková sazba:        23,56 %

 • RPSN:                26,27

Úvěr bez pojištění schopnosti splácet

1% měsíčně (201)
Přímou platbu a délku splácení si volíte sami. Zvolte si optimální kombinaci mezi výší přímé platby a počtem pravidelných měsíčních splátek (5 až 36 měsíců), navýšení je pouze 1 % měsíčně.

 • výše úvěru:         3 000 – 80 000 Kč

 • přímá platba:         od 0 % z ceny zboží/služby

 • délka splácení:         5 – 25 měsíců

Příklad:

 • cena zboží/služby:        10 000 Kč

 • přímá platba:            1 000 Kč

 • výše úvěru:            9 000 Kč

 • počet měsíčních splátek:    10

 • měsíční splátka:        990 Kč

 • celkem zaplatíte:        9 900 Kč

 • roční úroková sazba:        21,26 %

 • RPSN:                23,46

Úvěr bez pojištění schopnosti splácet

Zprostředkovatel vykonává činnost zprostředkování úvěrů na základě uzavřené smlouvy o spolupráci pro CETELEM ČR, a.s.; je oprávněn vykonávat tuto činnost i pro jiné věřitele.

Pro více informací nás kontaktujte na telefonu 296 206 502.
k obsahu ↑


Aktuality

Otevíráme EXPRESS výdejnu na Praze 6!

01.10.2015 |

S potěšením vám můžeme oznámit, že k dnešnímu dni otevíráme EXPRESS výdejní místo na Praze 6, nedaleko stanice metra Petřiny (trasa A). Těšíme se na vás!

Doprava ZDARMA

17.08.2015 |

Objednávky od 1000,- Kč vám doručíme službou PPL ZDARMA!

...všechny aktuality RSS

 
online fotosberna platba PayU

k obsahu ↑


Fotosběrna - tisk kalendářů z Vašich fotek Fotosběrna - tisk kalendářů z Vašich fotek