Ženy kontra muži

 

Podle archeologických vykopávek i nejstarších písemných dokladů, případně vyobrazení na uměleckých dílech obrazových, případně sochařských, se zdá, že sexualita mužů byla v minulosti mnohem snazší, než v současné době. Zdá se, že muž v patriarchální společnosti, které převládaly – alespoň v afro-asijsko-evropské oblasti civilizací a kultur, měl mnohem snazší cestu k sexu, než žena.

Co o tom svědčí

Z mnoha nálezů a vyobrazení známe nejrůznější sexuální aktivity a různé užitkové předměty. Archeologové však dosud nenašli žádnou použitelnou umělou vagínu . Zato nechybí náhražky penisů, jejich repliky a to nejen jako stylizované artefakty, ale jako nesporně používané pomůcky. Odmyslíme-li homosexuální využití, dojdeme k názoru, že ženy si musely i dříve „vypomáhat“ mnohem častěji, než muži.